פירוש המילה jeer בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jeerלעג, לגלוג, חוכא ואטלולאjeer (at/that/with)ללעוג, ללגלגjeeringלועג, מלגלגjeeringlyבלעג, בלגלוג

צירופי לשון וביטויים קרובים:
jeer atthatwith


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jeer בעברית | 
איך כותבים jeer בעברית | 
מה זה jeer בעברית | 
איך מתרגמים jeer לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: