פירוש המילה jealously בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jealousyצרות עין, קנאהbe jealous (of)לקנאjealousקנאי, מקנאjealouslyבצרות עין, בקנאה; בקנאות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jealously בעברית | 
איך כותבים jealously בעברית | 
מה זה jealously בעברית | 
איך מתרגמים jealously לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: