פירוש המילה jealous בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jealousyצרות עין, קנאהbe jealous (of)לקנאjealousקנאי, מקנאjealouslyבצרות עין, בקנאה; בקנאות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jealous בעברית | 
איך כותבים jealous בעברית | 
מה זה jealous בעברית | 
איך מתרגמים jealous לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: