פירוש המילה jazz בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jazzג'זjazz

(בלבד -ed; -ing)
לנגן ג'זjazz

jazzy
בסגנון ג'ז

של ג'ז
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
jazz up
jazz up the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jazz בעברית | 
איך כותבים jazz בעברית | 
מה זה jazz בעברית | 
איך מתרגמים jazz לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: