פירוש המילה jaywalk בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jaywalker


jaywalking
חוצה כביש שלא כהלכה/בחוסר זהירות/שלא כחוק

חציית כביש שלא כהלכה/בחוסר זהירות/שלא כחוק
jaywalk (across)לחצות כביש שלא כהלכה/בחוסר זהירות/שלא כחוק
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
jaywalk across


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jaywalk בעברית | 
איך כותבים jaywalk בעברית | 
מה זה jaywalk בעברית | 
איך מתרגמים jaywalk לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: