פירוש המילה javelin בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
javelin

javelin throw
כידון

הטלת כידון (אתלטיקה)
 
 
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
javelin throw


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים javelin בעברית | 
איך כותבים javelin בעברית | 
מה זה javelin בעברית | 
איך מתרגמים javelin לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: