פירוש המילה jauntily בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jaunt

jauntiness
טיול קצר

קלילות, עליזות

jaunt (around)לצאת לטיול קצרjauntyנמרץ; קליל, עליז; מהודר (בגד)jauntilyבעליזות; בהידור

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jauntily בעברית | 
איך כותבים jauntily בעברית | 
מה זה jauntily בעברית | 
איך מתרגמים jauntily לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: