פירוש המילה jaundiced בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jaundiceצהבת; מרירות, תרעומת, קנאהjaundice (the)לעוותjaundicedמסויג, משוחד (עמדה, דעה וכד')
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jaundiced בעברית | 
איך כותבים jaundiced בעברית | 
מה זה jaundiced בעברית | 
איך מתרגמים jaundiced לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: