פירוש המילה jaundice בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jaundiceצהבת; מרירות, תרעומת, קנאהjaundice (the)לעוותjaundicedמסויג, משוחד (עמדה, דעה וכד')
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
jaundice the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jaundice בעברית | 
איך כותבים jaundice בעברית | 
מה זה jaundice בעברית | 
איך מתרגמים jaundice לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: