פירוש המילה jar someone from complacency בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
jar (someone) from complacencyלהוציא משלווה
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jar someone from complacency בעברית | 
איך כותבים jar someone from complacency בעברית | 
מה זה jar someone from complacency בעברית | 
איך מתרגמים jar someone from complacency לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: