פירוש המילה jar bythe בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jarצנצנת, כד; צרימה; זעזועjar (by/the)להתנגש (דעה וכד'); לזעזעjarringצורם
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jar bythe בעברית | 
איך כותבים jar bythe בעברית | 
מה זה jar bythe בעברית | 
איך מתרגמים jar bythe לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: