פירוש המילה jamming בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jam


jammer


jamming
פקק (תנועה וכד'), דוחק, צפיפות; ריבה; מעצור (כלי נשק)

משבש/חוסם (אלקטרוני, סלולרי וכד')

שיבוש/חסימה (אלקטרוני, סלולרי וכד')
jam (the/into/on/in)לדחוס, לדחוק; להיתקע (נייר במדפסת וכד'); לשבשjammedדחוס, צפוף, "מפוצץ", פקוק; משובש (שידור וכד'); תקוע
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jamming בעברית | 
איך כותבים jamming בעברית | 
מה זה jamming בעברית | 
איך מתרגמים jamming לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: