פירוש המילה jagger בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jaggerחורץjag (the)לחרוץjaggedמשונן
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jagger בעברית | 
איך כותבים jagger בעברית | 
מה זה jagger בעברית | 
איך מתרגמים jagger לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: