פירוש המילה jagged בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jaggerחורץjag (the)לחרוץjaggedמשונן
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jagged בעברית | 
איך כותבים jagged בעברית | 
מה זה jagged בעברית | 
איך מתרגמים jagged לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: