פירוש המילה jade the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jadeירקן (אבן חן)jade (the)להתיש, לעייףjadedעייף, תשוש
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jade the בעברית | 
איך כותבים jade the בעברית | 
מה זה jade the בעברית | 
איך מתרגמים jade the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: