פירוש המילה jade בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jadeירקן (אבן חן)jade (the)להתיש, לעייףjadedעייף, תשוש
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
jade the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jade בעברית | 
איך כותבים jade בעברית | 
מה זה jade בעברית | 
איך מתרגמים jade לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: