פירוש המילה jabberingly בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jabberקשקוש (דיבור), להגjabber (about/on)לקשקש (דיבור), ללהגjabberingמקשקש (דיבור), מלהגjabberinglyבקשקוש (דיבור)

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jabberingly בעברית | 
איך כותבים jabberingly בעברית | 
מה זה jabberingly בעברית | 
איך מתרגמים jabberingly לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: