פירוש המילה jabbering בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jabberקשקוש (דיבור), להגjabber (about/on)לקשקש (דיבור), ללהגjabberingמקשקש (דיבור), מלהגjabberinglyבקשקוש (דיבור)

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jabbering בעברית | 
איך כותבים jabbering בעברית | 
מה זה jabbering בעברית | 
איך מתרגמים jabbering לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: