פירוש המילה irreducibility בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
irreducibilityאי יכולת צמצום/הקטנה; אי יכולת הפשטה
 
 
irreducibleשאי אפשר לצמצמו/להקטינו; שאי אפשר לפשט אותו
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים irreducibility בעברית | 
איך כותבים irreducibility בעברית | 
מה זה irreducibility בעברית | 
איך מתרגמים irreducibility לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: