פירוש המילה involve inthewith בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
involvement

involving
מעורבות

עירוב
involve (in/the/with)לערבinvolved (in)מעורב (בנושא וכד'), אִכפת; כרוך ב-
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים involve inthewith בעברית | 
איך כותבים involve inthewith בעברית | 
מה זה involve inthewith בעברית | 
איך מתרגמים involve inthewith לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: