פירוש המילה invalidate theby בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
invalid

invalidity

invalidation
נכה, בעל מום/מוגבלות

חוסר תוקף, פסלות, בּטֵלוּת; נכות

פסילה, שלילת תוקף
invalid (the)

invalidate (the/by)
להטיל מום

לפסול
invalidחסר תוקף, לא תקף, פסול; נכה, בעל מוםinvalidlyללא תוקף

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים invalidate theby בעברית | 
איך כותבים invalidate theby בעברית | 
מה זה invalidate theby בעברית | 
איך מתרגמים invalidate theby לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: