פירוש המילה interdepend on בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
interdependence

interdependency
תלות הדדיתinterdepend (on)לקיים יחסי גומלין
 
 
interdependentlyבתלות הדדית

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים interdepend on בעברית | 
איך כותבים interdepend on בעברית | 
מה זה interdepend on בעברית | 
איך מתרגמים interdepend on לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: