פירוש המילה ing בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
acheכאב, מכאובache

(בלבד -ed; -ing)
לכאוב
 
 
achinglyבכאב, עד כאב, תוך מכאובים
allure

alluringness
משיכה, פיתויallure (the)

(בלבד -ed; -ing)
למשוך, לפתותalluringמושך, קוסם, מפתה, שובה לבalluringlyבאופן מושך
apotheosisנקודת שיא; האלהה; מופת, אידיאל, אפותיאוזהapotheosize

(בלבד -ed; -ing)
לסגוד, להעריץ
 
 
 
 
ballyhooפרסום מוגזםballyhoo

(בלבד -ed; -ing)
לפרסם בהגזמה
 
 
 
 
barber

barber shop
סַפָר

מספרה
barber (the)

(בלבד -ed; -ing)
לספר (תספורת)
 
 
 
 
belchגיהוקbelch

(בלבד -ed; -ing)
לגהק
 
 
 
 
bibסינרbib

(בלבד -ed; -ing)
לסבוא
 
 
 
 
blipנקודת אור (על מסך מכ"ם)blip

(בלבד -ed; -ing)
להשמיע צפצוף (מכשיר אלקטרוני וכד')
 
 
 
 
blisterבועה, שלפוחיתblister

(בלבד -ed; -ing)

לכסות/להתכסות בבועות
 
 
 
 
blobטיפה, כתםblob

(בלבד -ed; -ing)
לטפטף
 
 
 
 
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
blubberשומן; בכי תמרוריםblubber

(בלבד -ed; -ing)
ליבב, לגעות בבכיblubberנפוח
 
 
blush

blusher

blushing
סומק, אודם

סומק (איפור)

הסמקה
blush

(בלבד -ed; -ing)
להסמיקblushingמסמיקblushinglyההסמקה
boat

boating
סירה

שיוט/שיִט בסירות
boat (over/to/out/in/on)

(בלבד -ed; -ing)
לשוט, לשייט
 
 
 
 
boozeמשקה חריףbooze

(בלבד -ed; -ing)

להשתכר, לשתות לשוכרה
 
 
 
 
 
 
bottle up

(בלבד -ed; -ing)
לכבוש רגשות
 
 
 
 
braidצמהbraid

(בלבד -ed; -ing)
לקלוע צמה
 
 
 
 
breezeבריזה, רוח קלהbreeze

(בלבד -ed; -ing)
לטפל בקלילות (במשימה וכד')
 
 
 
 
brittlenessשבריריותbrittle (the)

(בלבד -ed; -ing)
להיות שבירbrittleשברירי (הפסקת אש, קשר וכד'), פריך (יחסים וכד')
 
 
bronzeארד, ברונזהbronze

(בלבד -ed; -ing)
להשתזף; לצפות בארדbronzeעשוי ארד
 
 
bulletinמִשדָר; עלוןbulletin (the)

(בלבד -ed; -ing)
למסור (הודעה וכד')
 
 
 
 
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
burnoutשחיקה (בעבודה וכד') burn out

(בלבד -ed; -ing)

להישחקburnt-outשחוק (מורה וכד')
 
 
calendarלוח שנה, קלנדרcalendar

(בלבד -ed; -ing)
לרשום, להכין/ לערוך רשימה
 
 
 
 
candyסוכרייה, ממתקcandy

(בלבד -ed; -ing)
להתגבש (בישול); לבשל בסוכר
 
 
 
 
canoe

canoeing

canoeist
בוצית, קאנו

שיט בקאנו

משיט קאנו
canoe

(בלבד -ed; -ing)
לשוט בקאנו
 
 
 
 
cantileverתומכהcantilever (the)

(בלבד -ed; -ing)
לבנות תומכותcantileveredמחוזק ע"י תומכה
 
 
 
 
capsize

(בלבד -ed; -ing)

להתהפך, להפוך (כלי שיט וכד')capsizedהפוך
 
 
cave

caveman

caving
מערה

איש מערות

חקר מערות
cave

(בלבד -ed; -ing)
להתמוטט, למוטט, לקרוס
 
 
 
 
cawצריחת עורבcaw

(בלבד -ed; -ing)
לצרוח כעורב
 
 
 
 
cease

cessation
הפסקה

הפוגה, הפסקה
cease (the)

(בלבד -ed; -ing)
להפסיק, לחדול
 
 
 
 
chapבחור, ברנש; סדקchap

(בלבד -ed; -ing)
להיסדק, לסדוקchappedסדוק
 
 
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
 
 
chasten

(בלבד -ed; -ing)
לייסרchastened

chastening
מיוסר, אבל וחפוי ראש

מייסר
 
 
chirpingציוץ; צרצורchirp

(בלבד -ed; -ing)
לצייץ; לצרצרchirpyעליז, מלא חיים
 
 
chit-chatשיחה קלהchit-chat

(בלבד -ed; -ing)
לנהל שיחה קלה
 
 
 
 
clatterשקשוקclatter

(בלבד -ed; -ing)
לשקשקclatteringמשקשק
 
 
cluckingקרקור (תרנגולות)cluck

(בלבד -ed; -ing)
לקרקר (תרנגולת)
 
 
 
 
clunkצליל של חבטהclunk

(בלבד -ed; -ing)
להשמיע צליל חבטה
 
 
 
 
condolence

condolence call/visit
תנחומים

ביקור תנחומים
condole (the)

(בלבד -ed; -ing)
לנחם
 
 
 
 
confabשיחה; כנס מקצועיconfab (the)

(בלבד -ed; -ing)
לשוחח
 
 
 
 
confederateבעל בריתconfederate

(בלבד -ed; -ing)
להצטרף לבריתconfederateבעל ברית
 
 
contusionחבלה (גופנית)contuse

(בלבד -ed; -ing)
לחבל לפגוע
 
 
 
 
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
crackle

crackling
פצפוץ

קולות פצפוצים
crackle

(בלבד -ed; -ing)
לפצפץcracklingמתפצפץ
 
 
crimsonארגמןcrimson

(בלבד -ed; -ing)
להסמיק, להאדיםcrimsonארגמני
 
 
critiqueבחינה ביקורתית, ביקורתיות, מאמר ביקורת, רצנזיהcritique (the)

(בלבד -ed; -ing)
לבקר
 
 
 
 
croak

croaking
קרקור (צפרדעים)croak

(בלבד -ed; -ing)
לקרקר (צפרדע)
 
 
 
 
curtsy/curtseyקידה (של אישה)curtsy/curtsey

(בלבד -ed; -ing)
לקוד
 
 
 
 
cycle

cyclicality

cycling

cyclist
מחזור, סבב

מחזוריות

רכיבה על אופניים

רוכב אופניים
cycle (the)

(בלבד -ed; -ing)
נע במעגל; לרכוב על אופנייםcyclicalמחזורי
 
 
dawnשחר, זריחה, אור ראשוןdawn

(בלבד -ed; -ing)
לזרוח, להפציע, לעלות (שחר); להתבהר, להתברר (רעיון וכד')dawningמפציע
 
 
decease

deceased
מוות, פטירה

מנוח, נפטר, חלל, בר מינן
decease

(בלבד -ed; -ing)
למות, לגוועdeceasedמת
 
 
deification (of)האלההdeify (the)

(בלבד -ed; -ing)
לסגודdeificאלוהי
 
 
dematerializationחוסר גשמיות/חומריותdematerialize

(בלבד -ed; -ing)
להפוך ללא גשמי/חומרי
 
 
 
 
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
dialog

dialogue
הידברות, דו-שיח, דיאלוגdialogue (the)

(בלבד -ed; -ing)
להידברdialogicדיאלוגי, של הידברות
 
 
 
 
ding

(בלבד -ed; -ing)
לצלצל
 
 
 
 
divergence

divergences
שונוּת; הסטה (תרבותית וכד')

חילוקי דעות
diverge (the)

(בלבד -ed; -ing)
להסתעף; לסטותdivergentלא מוסכם, חלוּק, שונהdivergentlyבתוך אי הסכמה, באופן שאיננו מוסכם
drawlדיבור אטיdrawl

(בלבד -ed; -ing)
לדבר באיטיות
 
 
 
 
droneמל"ט, מזל"ט, כטב"ם; רחפןdrone

(בלבד -ed; -ing)
לזמזם; לדבר בקול מונוטוני
 
 
 
 
drum

drumbeat

drummer

drumming

drummist

drumstick
תוף

תיפוף, "פִמפום"

מתופף

תיפוף

מתופף

מקל תיפוף; כרע/שוק עוף, "פולקה"
drum

(בלבד -ed; -ing)
לתופף
 
 
 
 
effervescenceתסיסה, בעבועeffervesce

(בלבד -ed; -ing)
לתסוס, לבעבעeffervescentתוסס, מבעבע
 
 
emotion

emotionalism
רגש, התרגשות

אמוציונליוּת
emote (for/over)

(בלבד -ed; -ing)
להביע רגשותemotionalטעון, רגשי, אמוציונליemotionallyבאופן רגשי
entrainmentזיקוק (כימיה)entrain

(בלבד -ed; -ing)
לעלות לרכבת
 
 
 
 
event

eventuality
מקרה, אירוע, מאורע, התרחשות

תרחיש, אפשרות
eventuate (in)

(בלבד -ed; -ing)
להתרחש; להסתיים, להיגמרeventual

eventful
סופי (מעמד, יעד וכד'); תוצאתי

רב-אירועים
eventuallyבסופו של דבר, לימים; עם הזמן, במשך הזמן, בהמשך
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
 
 
excogitate

(בלבד -ed; -ing)
להמציא
 
 
 
 
exhalationנשיפה; התנדפותexhale

(בלבד -ed; -ing)
לנשוף; להתנדףexhalant

exhaling
מתנדף

נושף
 
 
femicide

feminine

feminism

feminist

femininity

feminization
רצח נשים

נקבה

פמיניזם

פמיניסט

נשיות

הפיכה לנשי
feminize

(בלבד -ed; -ing)
להפוך לנשיfeminine

feminist
נשי, נקבי

פמיניסט
 
 
fingerprintטביעת אצבעותfingerprint

(בלבד -ed; -ing)
לקחת טביעת אצבעות
 
 
 
 
fizzתסיסה, בעבועfizz

(בלבד -ed; -ing)
לתסוסfizzing

fizzy
תוסס, מבעבע
 
 
fluor

fluoridation

fluoride

fluorine

פלואוריט

הפלרה, הוספת פלואור

פלואוריד

פלואור

fluoridate/fluoridize

(בלבד -ed; -ing)
לבצע הפלרהfluoridatedמועשר בפלואור
 
 
foam

foam rubber

foaming
קצף

גומאוויר

הקצפה
foam

(בלבד -ed; -ing)
להקציף, להעלות קצףfoamed

foamy
מוקצף

מקציף
 
 
freckle

freckles
נמש

נמשים
freckle

(בלבד -ed; -ing)
לכסות/להתכסות בנמשיםfreckled

freckly
מנומש
 
 
freelance/freelancer

freelancing
עובד באופן עצמאי, פרילנס

פרילנסינג
freelance

(בלבד -ed; -ing)
לעבוד כפרילנסfreelanceשל פרילנס
 
 
froth

frothing
קצף

הקצפה
froth

(בלבד -ed; -ing)
להעלות קצף, להקציףfrothingשוצף (מפל וכד')
 
 
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
 
 
frown on

(בלבד -ed; -ing)
להביע מורת רוח, לא לראות בעין יפה
 
 
 
 
fusilladeמטר אש, מטח/צרור יריות (גם בהשאלה)fusillade

(בלבד -ed; -ing)
להמטיר (אש, יריות, שאלות וכד')
 
 
 
 
gestureמחווה, ג'סטה; תנועת הבעה (גוף, יד, אצבע)gesture (the/to/at)

(בלבד -ed; -ing)
לעשות מחווהgesturalשל מחווה
 
 
gibberishמלמולgibber

(בלבד -ed; -ing)
למלמלgibberingממלמל
 
 
gibbetגרדום, עמוד/עץ תלייהgibbet

(בלבד -ed; -ing)
לתלות על גרדום
 
 
 
 
golf

golf course
גולף

מגרש גולף
golf

(בלבד -ed; -ing)
לשחק גולף
 
 
 
 
grain

gr
גרעין, גרגיר; תבואה, דגן; קורטובgrain

(בלבד -ed; -ing)
לגרעןgrained

grainy
מגורען
 
 
graph

graphic artist

graphics

graphic arts
גרף, עקומה, תרשים

גרפיקאי

גרפיקה

אומנויות גרפיות
graph

(בלבד -ed; -ing)
לשרטט גרףgraphic

graphical
גרפיgraphicallyבאופן גרפי
gruntנהמה, אנקה; נחירה (חזירים)grunt

(בלבד -ed; -ing)
להיאנק, לנהום; לנחור (חזירים)
 
 
 
 
gulpלגימה, "שלוק"; בליעהgulp

(בלבד -ed; -ing)
לגמוע, ללגום; לבלוע
 
 
 
 
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
gutterמרזב; ביבgutter

(בלבד -ed; -ing)
לזרום
 
 
 
 
 
 
hallow (the)

(בלבד -ed; -ing)
לקדשhallowedמקודש, קדוש
 
 
havocהרסhavoc (the)

(בלבד -ed; -ing)
להרוס
 
 
 
 
hawker

hawking
רוכל

רוכלות
hawk

(בלבד -ed; -ing)
לרכול, לעסוק ברוכלות
 
 
 
 
 
 
hearten (by)

(בלבד -ed; -ing)
לעודדheartened

heartening
מעוּדָד

מעוֹדֵד, מחמם את הלב, משובב את הנפש
 
 
hiccough

hiccup
שיהוק; תקלהhiccup

(בלבד -ed; -ing)
לשהק
 
 
 
 
hiveכוורתhive

(בלבד -ed; -ing)
לשים דבורים בכוורת
 
 
 
 
hoarsenessצרידותhoarsen (by)

(בלבד -ed; -ing)
להצטרדhoarseצרודhoarsely

with hoarse voice
בגרון ניחר/צרוד
home

homecoming

homey

homing
בית

שיבה הביתה

חבר

ביות, התבייתות
home (to/towards/back)

(בלבד -ed; -ing)
להתבייתhome

homegrown/homemade

homely

homey

homing
ביתי

תוצרת בית/עצמית

ביתי; מכוער

ביתי

מתביית
homeהביתה, בבית
hootשריקה; צפירה; קריאת בוזhoot

(בלבד -ed; -ing)
לשרוק; לצפור; לקרוא קריאת בוז
 
 
 
 
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
huffתרעומתhuff

(בלבד -ed; -ing)
להתרעם
 
 
 
 
hysterectomyכריתת רחםhysterectomize

(בלבד -ed; -ing)
לכרות רחם
 
 
 
 
ice

ice lolly

ice rink

iceberg

icicle

icing
קרח

קרטיב

משטח החלקה על קרח

קרחון (ימי)

נטיף קרח

התכסות בקרח; זיגוג, קרם (עוגה)
ice (the)

ice over/up

(בלבד -ed; -ing)

להקפיא

להתכסות בקרח
icyקפוא, קרחי
 
 
ideologue

ideology
הוגה, אידאולוג

אידאולוגיה
ideologize (the)

(בלבד -ed; -ing)
לנמק אידאולוגיתideologicalאידאולוגי, רעיוניideologicallyמבחינה אידאולוגית/רעיונית
ill-useהתעמרותill-use

(בלבד -ed; -ing)
להתעמר
 
 
 
 
impendenceדבר שקרוב להתרחשותimpend

(בלבד -ed; -ing)
לעמוד על סף התרחשות; לאייםimpendent


impending
עומד להתרחש, ממשמש ובא, צפוי (מאורע וכד'); שמאיים

ממשמש ובא, מתקרב
 
 
antique

antiquities

antiquity
חפץ עתיק

עתיקות

ימי קדם
antiquate
(בלבד -ed; -ing)

antique (the)
להתיישן


להפוך לעתיק
antiquated

antique
מיושן, נושן, ארכאי

עתיק
in antiquityבימי קדם
total

totality

totalitarianism
סה"כ, סכום; שלם

מכלול, שלמות, סך הכול, טוטליות

טוטליטריות
total (the/up)

(בלבד -ed; -ing)
לסכם, להסתכם ב-totalשלם, מוחלט, טוטליin total

totally
בסך הכול, בסה"כ

לחלוטין, לגמרי, כליל, מקצה לקצה
incandescenceלהט, זוהר, אור יקרותincandesce

(בלבד -ed; -ing)
ללהוט, לזהורincandescentלוהט, יוקד, זוהר
 
 
incarnation (of)התגלמות, מתכונת; גלגול (של תהליך וכד')incarnate (the)

(בלבד -ed; -ing)
לגלםincarnateבהתגלמותו
 
 
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
inebriate

inebriation
שיכור, שתיין

שיכרון, שכרות
inebriate (the)

(בלבד -ed; -ing)
לשכרinebriatedשיכור, שתוי
 
 
 
 
inter

(בלבד -ed; -ing)
לקבור
 
 
interבין-
 
 
iron out

(בלבד -ed; -ing)
ליישר את ההדורים
 
 
 
 
island

isle

islet
איאי קטן
island

(בלבד -ed; -ing)
ליצור אי
 
 
 
 
itch

itching
גירוד, גרד; עקצוץitch

(בלבד -ed; -ing)
לגרד; לעקצץitching

itchy
מגרד; מעקצץ
 
 
jangleצליל צורם; מריבה קולניתjangle

(בלבד -ed; -ing)
להשמיע צליל צורם; לריב בקולניותjanglingצורמני, צורם
 
 
jazzג'זjazz

(בלבד -ed; -ing)
לנגן ג'זjazz

jazzy
בסגנון ג'ז

של ג'ז
 
 
jingleזמריר, ג'ינגל; צלצולjingle

(בלבד -ed; -ing)
לצלצלjinglyמצלצל
 
 
job

jobholder
עבודה, מִשרה, תפקיד, ג'וב

נושא מִשרה
job

(בלבד -ed; -ing)
לעסוק בעבודות מזדמנותjobbingעובד בעבודות מזדמנות
 
 
jugקנקן, כד, קיתון; בית סוהר, כלאjug

(בלבד -ed; -ing)

לבשל בכלי חרס; לאסור, לכלוא
 
 
 
 
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
 
 
juke

(בלבד -ed; -ing)
לבצע פעולת הטעיה (ספורט)
 
 
 
 
jurist

juror

jury
משפטן

מושבע

חבר מושבעים; חבר/צוות שופטים (בתחרות וכד')
jury

(בלבד -ed; -ing)
לשפוט בתערוכת אמנות juryזמני,ארעי
 
 
 
 
keck

(בלבד -ed; -ing)

לחוש בחילה, לעמוד להקיא
 
 
 
 
 
 
keel over

(בלבד -ed; -ing)
להתהפך
 
 
 
 
kinkעיקול (בדרך וכד'), פיתול, קרזול, סלסולkink

(בלבד -ed; -ing)
להתפתלkinkyמקורזל, מסולסל; מוזר, קינקי
 
 
knellצלצול פעמונים (המודיע על לוויה או מוות)knell

(בלבד -ed; -ing)
לצלצל (כדי להודיע על לוויה או מוות)
 
 
 
 
knight

knighthood
אביר; פרש (שחמט)

אבירות
knight

(בלבד -ed; -ing)
להעניק תואר אבירות
 
 
 
 
lamb טלה, שׂהlamb

(בלבד -ed; -ing)
להמליט טלה
 
 
 
 
leg


leggings

legroom

legwork
קטע/שלב ממסלול (טיסה, טיול וכד'); רגל

חותלות

מקום/מרווח לרגליים (במטוס וכד')

עבודת רגליים (גם בהשאלה), התרוצצות
leg (the)

(בלבד -ed; -ing)
לרוץ, למהרleggyארוך רגליים; בעלת רגליים יפות
 
 
 
 
lie low

(בלבד -ed; -ing)
לשמור על פרופיל נמוך; להסתתר
 
 
 
 
    
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
    
 
 
lose heart

(בלבד -ed; -ing)
להתייאש, להיתפס לחולשת דעת
 
 
 
 
 
 
make for

(בלבד -ed; -ing)
לנוע לעבר-, להתקדם לכיוון-, ללכת לקראת-
 
 
 
 
malingeringהִתחלוּת, התחזות לחולה, העמדת פני חולהmalinger

(בלבד -ed; -ing)
להתחלות, להתחזות לחולה, להעמיד פני חולהmalingererמתחלה, מתחזה לחולה, מעמיד פני חולה
 
 
meter/metre


metric

metrics
מטר; מונה, מד; מִקצב, משקל (שירה)

מדד

תורת המשקל/המקצב (שירה)
meter

(בלבד -ed; -ing)
למדוד במטריםmetricמטרי
 
 
mew

mewing
ייללת חתולmew

(בלבד -ed; -ing)
ליילל (חתול)
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים ing בעברית | 
איך כותבים ing בעברית | 
מה זה ing בעברית | 
איך מתרגמים ing לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: