פירוש המילה holistic בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
holism

holist
הוליזם

הוליסט
 
 
holistic

holistical
הוליסטיholisticallyבאופן הוליסטי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים holistic בעברית | 
איך כותבים holistic בעברית | 
מה זה holistic בעברית | 
איך מתרגמים holistic לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: