פירוש המילה hem thewithin בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
hemמכפלת (בגדים)hem (the/with/in)לכתרhemmed-inמכותר
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים hem thewithin בעברית | 
איך כותבים hem thewithin בעברית | 
מה זה hem thewithin בעברית | 
איך מתרגמים hem thewithin לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: