פירוש המילה grumble atabout בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
grumble

grumbler

grumbling
רטינה

רוטן, מתלונן

רטינות
grumble (at/about)לרטוןgrumblingרוטן, נרגןgrumblinglyבאופן נרגן

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים grumble atabout בעברית | 
איך כותבים grumble atabout בעברית | 
מה זה grumble atabout בעברית | 
איך מתרגמים grumble atabout לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: