פירוש המילה get away from בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
getawayבריחה, הימלטות, מילוטget away (from)להימלט, לברוחgetawayשל בריחה/הימלטות
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים get away from בעברית | 
איך כותבים get away from בעברית | 
מה זה get away from בעברית | 
איך מתרגמים get away from לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: