פירוש המילה garrotegarottegarrotte the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
garrote/garotte/garrotteהוצאה להורג בחניקה; חניקה למוות; מיתר החניקהgarrote/garotte/garrotte (the)לחנוק למוות
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים garrotegarottegarrotte the בעברית | 
איך כותבים garrotegarottegarrotte the בעברית | 
מה זה garrotegarottegarrotte the בעברית | 
איך מתרגמים garrotegarottegarrotte the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: