פירוש המילה gallivanter בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
gallivant

gallivanter
שוטטות

בליין
gallivant (around)לשוטט
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים gallivanter בעברית | 
איך כותבים gallivanter בעברית | 
מה זה gallivanter בעברית | 
איך מתרגמים gallivanter לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: