פירוש המילה gall the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
gallחוצפהgall (the)להכאיב, "לאכול"gallingמכאיב, מר (תוצאה וכד'); מעצבן; חצוףgallinglyבכאב; בחוצפה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים gall the בעברית | 
איך כותבים gall the בעברית | 
מה זה gall the בעברית | 
איך מתרגמים gall the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: