פירוש המילה funeral prayer for בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
funeral prayer (for)תפילת אשכבה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים funeral prayer for בעברית | 
איך כותבים funeral prayer for בעברית | 
מה זה funeral prayer for בעברית | 
איך מתרגמים funeral prayer for לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: