פירוש המילה fundraising breakfastdinner בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fundraising-breakfast/dinner (for)סעודת התרמה
 
 
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fundraising breakfastdinner for


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fundraising breakfastdinner בעברית | 
איך כותבים fundraising breakfastdinner בעברית | 
מה זה fundraising breakfastdinner בעברית | 
איך מתרגמים fundraising breakfastdinner לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: