פירוש המילה fundraising breakfast בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fundraising-breakfast/dinner (for)סעודת התרמה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fundraising breakfast בעברית | 
איך כותבים fundraising breakfast בעברית | 
מה זה fundraising breakfast בעברית | 
איך מתרגמים fundraising breakfast לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: