פירוש המילה funded pension בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
contributory/funded pensionפנסיה/קרן פנסיה צוברת
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים funded pension בעברית | 
איך כותבים funded pension בעברית | 
מה זה funded pension בעברית | 
איך מתרגמים funded pension לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: