פירוש המילה funded בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fund

funding

funds
קרן

מימון, תקצוב

כספים
fund (the)לממןfundedממומן
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
funded pension


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים funded בעברית | 
איך כותבים funded בעברית | 
מה זה funded בעברית | 
איך מתרגמים funded לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: