פירוש המילה fundamentalunderlyingbasic assumption בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fundamental/underlying/basic assumptionהנחת יסוד
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fundamentalunderlyingbasic assumption בעברית | 
איך כותבים fundamentalunderlyingbasic assumption בעברית | 
מה זה fundamentalunderlyingbasic assumption בעברית | 
איך מתרגמים fundamentalunderlyingbasic assumption לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: