פירוש המילה fundamentalbasic breach בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fundamental/basic breachהפרה יסודית
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fundamentalbasic breach בעברית | 
איך כותבים fundamentalbasic breach בעברית | 
מה זה fundamentalbasic breach בעברית | 
איך מתרגמים fundamentalbasic breach לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: