פירוש המילה fundamental freedoms בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fundamental freedomsחרויות יסוד
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fundamental freedoms בעברית | 
איך כותבים fundamental freedoms בעברית | 
מה זה fundamental freedoms בעברית | 
איך מתרגמים fundamental freedoms לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: