פירוש המילה fundamental failure בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fundamental failureכשל בסיסי
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fundamental failure בעברית | 
איך כותבים fundamental failure בעברית | 
מה זה fundamental failure בעברית | 
איך מתרגמים fundamental failure לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: