פירוש המילה fundamental concepts בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fundamental conceptsמושכלות יסוד
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fundamental concepts בעברית | 
איך כותבים fundamental concepts בעברית | 
מה זה fundamental concepts בעברית | 
איך מתרגמים fundamental concepts לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: