פירוש המילה fundamental breach בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fundamental/basic breachהפרה יסודית
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fundamental breach בעברית | 
איך כותבים fundamental breach בעברית | 
מה זה fundamental breach בעברית | 
איך מתרגמים fundamental breach לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: