פירוש המילה fundamental assumption בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fundamental/underlying/basic assumptionהנחת יסוד
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fundamental assumption בעברית | 
איך כותבים fundamental assumption בעברית | 
מה זה fundamental assumption בעברית | 
איך מתרגמים fundamental assumption לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: