פירוש המילה functioning בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
function

functionality

functionary


functioning
תפקיד, פונקצייה

פונקציונליות, שימושיוּת

בעל/ממלא תפקיד, נושא משרה, פונקציונר, "עסקן"

תפקוד
function (as/in)

functionate (in)
לתפקד, לפעולfunctional

functioning
פונקציונלי, תפקודי

מתפקד, פעיל
 
 
 
 
 
 
properly-run/functioningמתוקן (הליך, מדינה וכד')
 
 
 
 
 
 
well-ordered/functioningמתוקן (חברה וכד')
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים functioning בעברית | 
איך כותבים functioning בעברית | 
מה זה functioning בעברית | 
איך מתרגמים functioning לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: