פירוש המילה fuming בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fume

fumes
אדים, עשןfume (over/at)לרתוח מזעם; להעלות עשן/אדיםfumingרותח מזעם
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fuming בעברית | 
איך כותבים fuming בעברית | 
מה זה fuming בעברית | 
איך מתרגמים fuming לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: