פירוש המילה fumigate theagainst בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fumigation

fumigator
חיטוי, ריסוס, הדברה

מחטא
fumigate (the/against)לחטא, לרסס, להדבירfumigatedמחוטא
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fumigate theagainst בעברית | 
איך כותבים fumigate theagainst בעברית | 
מה זה fumigate theagainst בעברית | 
איך מתרגמים fumigate theagainst לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: