פירוש המילה fumigate בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fumigation

fumigator
חיטוי, ריסוס, הדברה

מחטא
fumigate (the/against)לחטא, לרסס, להדבירfumigatedמחוטא
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fumigate theagainst


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fumigate בעברית | 
איך כותבים fumigate בעברית | 
מה זה fumigate בעברית | 
איך מתרגמים fumigate לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: