פירוש המילה fume overat בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fume

fumes
אדים, עשןfume (over/at)לרתוח מזעם; להעלות עשן/אדיםfumingרותח מזעם
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fume overat בעברית | 
איך כותבים fume overat בעברית | 
מה זה fume overat בעברית | 
איך מתרגמים fume overat לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: