פירוש המילה fulminate atthatagainst בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
fulmination (against)התגרות, השתלחותfulminate (at/that/against)להתגרות ב-; לגנות בחריפות; לצאת ב"הברקה"fulminatingמתגרה ב-
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fulminate atthatagainst בעברית | 
איך כותבים fulminate atthatagainst בעברית | 
מה זה fulminate atthatagainst בעברית | 
איך מתרגמים fulminate atthatagainst לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: