פירוש המילה fully בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
full

fuller

fullness
מלוא

מכשיר לריקוע ברזל

מלוא; שלמוּת
become fullלהתמלאfullמלא, גדושfully

in ful
במלואו, עד תום, באופן מלא

במלואו, בשלמותו, באופן מלא

צירופי לשון וביטויים קרובים:
fully booked
fully employed
fully fledged


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fully בעברית | 
איך כותבים fully בעברית | 
מה זה fully בעברית | 
איך מתרגמים fully לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: