פירוש המילה fullness בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
full

fuller

fullness
מלוא

מכשיר לריקוע ברזל

מלוא; שלמוּת
become fullלהתמלאfullמלא, גדושfully

in ful
במלואו, עד תום, באופן מלא

במלואו, בשלמותו, באופן מלא

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים fullness בעברית | 
איך כותבים fullness בעברית | 
מה זה fullness בעברית | 
איך מתרגמים fullness לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: